Informace k průvodcovství

Vážení hotelováci,

zadávání samostatných prací (SP) a testů v MOODLE probíhá prostřednictvím webové aplikace BAKA - úkoly (nevypracovávejte úkoly, které nejsou označeny vaší třídou - 3.H se nebude všímat úkolů 4.H a obráceně). Ke komunikaci slouží e-mailová adresa: sssog.prace@seznam.cz, do předmětu napsat jméno + třídu, případně název úkolu. Schůzky v TEAMSU si domlouváme s týdenním předstihem, připomínku máte v Teamsu a zároveň i v domácích úkolech. AK

PS. Za nevypracovaný úkol dle informace na začátku školního roku dostanete "5". Stále platí, že špatnou známku si po domluvě můžete kdykoliv během pololetí opravit, za I.pol. cca do 12. ledna a II. pol. cca do 12. června (v opodstatněných případech i později, ovšem do data uzavírání klasifikace). Naším společným cílem nejsou špatné známky.

Last modified: Friday, 12 February 2021, 5:35 PM