Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Příprava minutek (65-004-H) dle zákona č.179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v národní soustavě kvalifikací.