ZÁSADY PRÁCE

ZÁSADY PRÁCE V MOODLE

Pro práci v moodle plati běžné bezpečnostní zásady při práci s výpočetní technikou.

Vždy používejte aktualizovaný operační systém a vhodný antivirový program.

Své heslo nikomu nesdělujte. Řiďte se obecnými zásadami pro tvorbu hesel.

Po ukončení práce v moodle se ujistěte, že jste odhlášeni.

Doporučovaným  prohlížečem je Mozilla Firefox v poslední aktuální verzi.

Naposledy změněno: středa, 27. leden 2016, 06.01