ZÁSADY PRÁCE

ZÁSADY PRÁCE V MOODLE

Pro práci v moodle plati běžné bezpečnostní zásady při práci s výpočetní technikou.

Vždy používejte aktualizovaný operační systém a vhodný antivirový program.

Své heslo nikomu nesdělujte. Řiďte se obecnými zásadami pro tvorbu hesel.

Po ukončení práce v LMS Moodle se ujistěte, že jste odhlášeni.

Vždy mějte s sebou ručník.

May the Force be with you.

Last modified: Sunday, 15 March 2020, 11:52 PM