Vážení hotelováci, vítám Vás na stránkách Průvodcovství. mrknout AK

Při studiu si neberte příklad z ledních medvědů:

co


Studovat můžete i stylově: