Severské státy nebo také Nordické státy jsou země ležící na severu Evropy: • Dánsko • Finsko • Island • Norsko • Švédsko Dále se mezi severské země počítají následující území: • Ålandy (Finsko) • Faerské ostrovy (Dánsko) • Grónsko (Dánsko)

Západní Evropa geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova. Ekonomicky se západní Evropa řadí mezi vyspělejší a bohatší regiony Evropy. Řadíme sem státy: • Belgie • Francie • Lucembursko • Nizozemsko • Irsko • Velká Británie

Alpské země jsou evropské státy, na jejichž území leží pohoří Alpy. Francie a Itálie mají pohoří, která jsou součásti Alp, nejsou považovány za alpské země. • Rakousko • Německo • Švýcarsko • Lichtenštejnsko

Visegrádská čtyřka je aliance čtyř států střední Evropyˇ- Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko.

Jižní Evropa je nejjižnější část evropského kontinentu. Většina států v jižní Evropě sousedí se Středozemním mořem, výjimkou je Portugalsko a ministáty San Marino a Vatikán. Všechny státy jižní Evropy se nacházejí v subtropickém pásu, byť částečně zasahují také i do mírného. Státy jižní Evropy jsou převážně chudší země, nejvýznamnější příjmy získávají tyto státy z turistického ruchu. • Itálie • Malta • Portugalsko • Řecko • San Marino • Španělsko • Vatikán • Andorra • Gibraltar • Monako
Jihovýchodní Evropa – státy ležící na Balkánském poloostrově mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě. Na severu je Balkán ohraničený řekou Sávou a dolním tokem Dunaje, na jihu Jónským, Krétským, Egejským a Marmarským mořem. Na Balkáně leží státy bývalé Jugoslávie (tj. Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Kosovo a Černá Hora, Slovinsko, Chorvatsko). • Albánie • Bosna a Hercegovina • Bulharsko • Černá Hora • Chorvatsko • Makedonie • Rumunsko • Slovinsko • Srbsko • Turecko (pouze evropská část - tzn. východní Thrákie)

Baltské země leží v severovýchodní Evropě na východním pobřeží Baltského moře (od severu k jihu): • Estonsko • Lotyšsko • Litva

Východní Evropa zahrnuje Ukrajinu, evropskou část Ruska, Bělorusko a Moldavsko(geograficky sem malými částmi svého území zasahují také státy Ázerbájdžán, Gruzie a Kazachstán.