Tento kurz slouží pro samostudium materiálů a všech informací týkajících k tomu předmětu, ze kterého skládáte maturitní zkoušku.

Kurz je rozdělný do samostatných kapitol určených k samostudiu. Na konci každé kapitoly je kontrolní test.

Výsledky vzdělávání jsou shodné s platným ŠVP.